19 stycznia 2018 roku
MUZEUM ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ
Promocja książki
KARDYNAŁ JÓZEF GLEMP
PROTEKTOR GŁÓWNY
ARCHIKONFRATERNI LITERACKIEJ

Ks. Kard. Kazimierz Nycz
W 5 rocznicę śmierci Prymasa

ZDJĘCIA

Piotr Plewa
Muzeum Archidiecezji
Warszawskiej

Jan Szymczyk
Archikonfraternia
Literacka

Ks. prof. Stanisław Dziekoński
Rektor UKSW

prof. Wiesław Wysocki
Laudacja tomu

prof. Jan Kieniewicz

prof. UKSW Maria Ryś

prof. Jacek Przygodzki

Anna Pietraszek

Tadeusz Burchacki

Sławomir Siwek

Marian Romaniuk

Jan Szymczyk
AKTUALNOŚCI

STRONA GŁÓWNA