TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO
AKTUALNOŚCI
23-24 MARCA 2019 ROKU
ZAPROSZENIE NA KONGRES
W TROSCE O MŁODYCH

PROGRAM KONGRESU

PLAKAT KONGRESU
13 MARCA 2019 ROKU
MSZA ŚW. W 100 ROCZNICĘ
NAWIĄZANIA STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH
STOLICA APOSTOLSKA - POLSKA

HOMILIA KARD. PIETRO PAROLINA
SEKRETARZA STANU
STOLICY APOSTOLSKIEJ

PRZEKAZANIE OJCU ŚW. FRANCISZKOWI
KOPII ŚWIECY
NIEPODLEGŁOŚCI
1 MARCA 2019 ROKU
NARODOWY DZIEŃ
ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

HOMILIA: KS. KARD. KAZIMIERZ NYCZ

ŻOŁNIERZE NIEZŁOMNI
9 LUTEGO 2019 ROKU
MSZA ŚW. W 100 ROCZNICĘ
KAZANIA SEJMOWEGO
ARCYBISKUPA TEODOROWICZA
ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ

KS. KARD. KAZIMIERZ NYCZ

ZDJĘCIA
8 LUTEGO 2019 ROKU
V PRZYKAZANIE

O. PROF. JACEK SALIJ - HOMILIA

DR URSZULA TATAJ-PUZYNA
SZERSZE RELACJE
6 LUTEGO 2019 ROKU
MSZA ŚW. W 70 ROCZNICĘ
INGRESU PRYMASA TYSIĄCLECIA

CZĘŚĆ 1

CZĘŚĆ 2
NOWY OŁTARZ
W KOŚCIELE AKADEMICKIM UKSW

KOŚCIÓŁ AKADEMICKI UKSW
26 STYCZNIA 2019 ROKU
MSZA ŚW. POGRZEBOWA
PROF. RYSZARDA PERYTA

CZĘŚĆ 1

CZĘŚĆ 2

CZĘŚĆ 3

CZĘŚĆ 4
24 STYCZNIA 2019 ROKU
SPOTKANIE OPŁATKOWE SENATU UKSW
U KS. KARD. KAZIMIERZA NYCZA

CZĘŚĆ 1

CZĘŚĆ 2
SZERSZE RELACJE
23 STYCZNIA 2019 ROKU
6. ROCZNICA ŚMIERCI
KS. PRYMASA KARD. JÓZEFA GLEMPA

CZ. 1

CZ. 2

CZ. 3

CZ. 4
20 STYCZNIA 2019 ROKU
NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE
TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

KOŚCIÓŁ SIÓSTR BENEDYKTYNEK
SAKRAMENTEK

HOMILIA - BP ANDRZEJ MALICKI
KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-METODYSTYCZNY

ZDJĘCIA
19 STYCZNIA 2019 ROKU
WILANÓW - ŚWIĘTE DZIEDZICTWO CHRZTU POLSKI

CZĘŚĆ 3

CZĘŚĆ 4
SZERSZE RELACJE
WILANÓW - KONCERT MUZYKI BAROKOWEJ

CZĘŚĆ 1

CZĘŚĆ 2
SZERSZE RELACJE
17 STYCZNIA 2019 ROKU
SPOTKANIE OPŁATKOWE
U KS. KARD. KAZIMIERZA NYCZA

SPOTKANIE OPŁATKOWE (1)

SPOTKANIE OPŁATKOWE (2)
SZERSZE RELACJE
15 STYCZNIA 2019 ROKU

WERNISAŻ
MARII WOLENBERG-KLUZY

WYSTAWA
KRAKÓW 1900
6 STYCZNIA 2019 ROKU
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

PROKLAMOWANIE ŚWIĄT RUCHOMYCH

ORSZAK TRZECH KRÓLI
28 GRUDNIA 2018 ROKU
MSZA ŚW. W ARCHIKATEDRZE WARSZAWSKIEJ
W 100. ROCZNICĘ WYBUCHU
POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

MSZA ŚW.

HOMILIA - KS. KARD. K. NYCZ
27 GRUDNIA 2018 ROKU
POGRZEB OJCA PROF. ANDRZEJA POTOCKIEGO

UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE

HOMILIA O. J. KUPCZAK

ZDJĘCIA Z MSZY ŚW. POGRZEBOWEJ

ZDJĘCIA Z MSZY ŚW. POGRZEBOWEJ
20 GRUDNIA 2018 ROKU
UKSW
UNIWERSYTECKIE SPOTKANIE OPŁATKOWE

SPOTKANIE OPŁATKOWE

SPOTKANIE OPŁATKOWE
SPOTKANIE OPŁATKOWE - SZERSZE RELACJE
10 GRUDNIA 2018 ROKU
WERNISAŻ WYSTAWY:
BOGU I OJCZYŹNIE
MUZEUM ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

LUDZIE KOŚCIOŁA
W SŁUŻBIE NIEPODLEGŁEJ
PROF. JAN ŻARYN

OTWARCIE WYSTAWY
JACEK CHROMY
WERNISAŻ - SZERSZE RELACJE
6 GRUDNIA 2018 ROKU
KONCERT POETYCKO-MUZYCZNY
W 25 ROCZNICĘ ŚMIERCI
KS. PROF. JANUSZA PASIERBA

O KS. JANUSZU PASIERBIE
MARIA WILCZEK

WIERSZE KS. PASIERBA
CZYTA MAJA KOMOROWSKA
KONCERT - SZERSZE RELACJE
5 GRUDNIA 2018 ROKU
KONCERT MUZYKI
Z ZAPISÓW KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYSKIEJ

ANNA SIKORZAK-OLEK

ANNA SIKORZAK-OLEK
KONCERT - SZERSZE RELACJE
2 GRUDNIA 2018 ROKU
MSZA ŚWIĘTA
W SANKTUARIUM KS. JERZEGO POPOEŁUSZKI
ZA ŚP. DR KRZYSZTOFA LISZCZA

Dr Liszcz we wspomnieniach
Córki - Ewy
24 LISTOPADA 2018 ROKU
ZMARŁ DOKTOR KRZYSZTOF LISZCZ
CZŁOWIEK WIELKIEGO SERCA
CZŁONEK FIDES ET RATIO
ŚWIADECTWO WIELKIEJ WIARY
WSPOMNIENIA CÓRKI KASI
O DOKTORZE KRZYSZTOFIE LISZCZU
18 LISTOPADA 2018 ROKU
DOM POLSKI W BUDAPESZCIE
SYMPOZJUM
WIELKIE I ŚWIĘTE KOBIETY
POLSKI I WĘGIER

Otwarcie sympozjum
SYMPOZJUM - SZERSZE RELACJE
WSPOMNIENIA Z BUDAPESZTU

KOŚCIÓŁ KORONACYJNY

PARLAMENT
11 LISTOPADA 2018 ROKU
100 ROCZNICA ODZYSKANIA
PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
MSZA ŚW.
W ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ

CZ. 1

CZ. 2

HOMILIA
KONCERT
DLA NIEPODLEGŁEJ
KOŚCIÓŁ NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY

CZ. 1

CZ. 2
KONCERT - SZERSZE RELACJE
2 LISTOPADA 2018 ROKU
DZIEŃ ZADUSZNY

POWĄZKI WARSZAWSKIE
2 LISTOPADA 2018 ROKU

MOZART - REQUIEM
ARCHIKATEDRA WARSZAWSKA
MOZART REQUIEM - NAGRANIE Z 2017 ROKU
22 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU
70 ROCZNICA
ŚMIERCI PRYMASA HLONDA

MSZA ŚW.

MSZA ŚW.

HOMILIA - BP S. STEFANEK

HOMILIA - BP S. STEFANEK
19 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU
34 ROCZNICA
MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

W SANKTUARIUM BŁ. KS. JERZEGO

HOMILIA - KS. KARD. K. NYCZ
18 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU
POGRZEB
PIOTRA PAWŁOWSKIEGO

MSZA ŚW.

KONDUKT ŻAŁOBNY
POGRZEB PIOTRA - SZERSZE RELACJE
14 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU
XVIII DZIEŃ PAPIESKI
35-ROCZNICA CHÓRU ARCHIKATEDRALNEGO

ARCHIKATEDRA WARSZAWSKA

ARCHIKATEDRA WARSZAWSKA
8 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE
INAUGURACJA
ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

Msza Św.

Homilia: Ks. Kard. K. Nycz
MSZA ŚW. - SZERSZE RELACJE
UROCZYSTA SESJA

PRZEMÓWIENIE REKTORA UKSW

PRZEMÓWIENIA MINISTRÓW

GAUDE MATER

KS. KARD. K. NYCZ
6 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

Homilia
Ks. Kard. Kazimierz Nycz

Rozum w poszukiwaniu
prawa Bożego
Ks. prof. Maciej Bała
SYMPOZJUM - SZERSZE RELACJE
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2018
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2018
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2018
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2017
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2017
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2017
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2017
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2016
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2016
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2016
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2016
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2015
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2015
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2015
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2015
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNK - GRUDZIEŃ 2014
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2014
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2014
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2014
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2013
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2013
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2013
AKTUALNOŚCI
DO MARCA 2013
ARCHIWUM WYDARZEŃ

STRONA GŁÓWNA