MUZYKA I OBRAZY
MŁODZI ARTYŚCI
MŁODZI ARTYŚCI 2
MADONNA (RZEŹBY)

MUZYKA BAROKOWA
W REDUKCJACH
JEZUICKICH
DYRYGUJE:
TERESA KRASOWSKA

CZĘŚĆ I.CZĘŚĆ II.CZĘŚĆ III.


KONCERT HARFOWY
ANNA SIKORZAK-OLEK

CZĘŚĆ I.

CZĘŚĆ II.


CZĘŚĆ III.DON GILLIS: Rapsodia na Harfę i Orkiestrę
NA HARFIE GRA
Anna Sikorzak-OlekAve Maria - Giulio Caccini
śpiewa Ewa Iżykowska
gra Jerzy Maciejewski

NA HARFIE GRA
SYLWIA KOSTKA


<
PĘDZLEM
WIELKICH MISTRZÓW


ANIOŁY W MALARSTWIE
JADWIGI JAROSIEWICZ


MALARSKIE ZADUMANIA
W TWÓRCZOŚCI
ANNY I CZESŁAWA
RZEPIŃSKICH


ANNA RYŚ-RZEPIŃSKA (GALERIA)

IKONY

WYSTAWY:
PROF. RZEPIŃSKI I UCZNIOWIE


MARIA WOLLENBERG-KLUZA
40 LAT PRACY TWÓRCZEJ


30- LECIE DZIAŁALNOŚCI
OŚRODKA DUSZPASTERSKIEGO
PRZY KOŚCIELE WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
WARSZAWA - URSYNÓW


MARIA WOLLENBERG-KLUZA
WYSTAWA Z OKAZJI
70-LECIA ŚMIERCI PADEREWSKIEGOKONCERT W ROCZNICĘ ŚMIERCI
KS. JANUSZA PASIERBA
PRZYGOTOWANY PRZEZ MARIĘ WILCZEK
PREZESA FUNDACJI IM. KS. PASIERBAW PRACOWNI PROF. MARIANA KONIECZNEGO
50-LECIE
WARSZAWSKIEJ NIKE
ZNACZENIE PIÓRKA
TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO