ŚWIĘTA DZIĘKCZYNIENIA
XII ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
2019 ROK
XI ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
2018 ROK
X ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
2017 ROK
IX ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
2016 ROK
VIII ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
2015 ROK
VII ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
2014 ROK

VI ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
2013 ROK

V ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
2012 ROK

IV ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
2011 ROK
I-III ŚWIĘTA DZIĘKCZYNIENIA
2008-2010
JAN PAWEŁ II
O ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ
"Niech ta świątynia stanie się miejscem szczególnego dziękczynienia za wolność Ojczyzny.
Modlę się, by żadne bolesne doświadczenie już nie zakłóciło tego dziękczynienia, z którym czekamy prawie 200 lat."
ŚWIĘTA DZIĘKCZYNIENIA
2008-2016
BUDOWA ŚWIĄTYNI
OPATRZNOŚCI BOŻEJ
DZIAŁANIA TOWARZYSTWA
FIDES ET RATIO
NA RZECZ ŚWIĄTYNI
OPATRZNOŚCI BOŻEJ
POWRÓT
DO STRONY GŁÓWNEJ