PRZYJĘCIA DO
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO FIDES ET RATIO
7 GRUDNIA 2012

ZAKOŃCZENIE PEREGRYNACJI
RELIKWII KRWI BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

PRZYJĘCIA DO TOWARZYSTWA
UNIWERSYTECKIEGO FIDES ET RATIO
11 MARCA 2012

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ III

U KSIĘDZA PRYMASA-SENIORA
11 MARCA 2012
W ARCHIKATEDRZE WARSZAWSKIEJ
KS. BP JÓZEF GUZDEK
BISKUP POLOWY
WOJSKA POLSKIEGO
PRZYJĄŁ NOWYCH CZŁONKÓW
DO TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO

PRZYJĘCIE DO TOWARZYSTWA

HOMILIA KS. BPA JÓZEFA GUZDKA

TEKST HOMILII

MODLITWA WIERNYCHKS. BP JÓZEF GUZDEK
OTRZYMUJE TYTYŁ
PROTECTORA HONOROWEGO
ARCHIKONFRATERNI LITERACKIEJ

KONCERT ORKIESTRY BAROKOWEJ
POD DYREKCJĄ TERESY KRASOWSKIEJ
ZE SZKOŁY MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO
W LUBLINIE
SPOTKANIE

SPOTKANIE - ZDJĘCIA

SPOTKANIE
WIESŁAW OCHMAN
18 MARCA 2011

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ III

CZĘŚĆ IV
13 MARCA 2010
POWSTANIE
I ROZWÓJ TOWARZYSTWA

Część I
Część II

STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO