UNIWERSYTET
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE
23-24 MARCA 2019 ROKU
KONGRES
W TROSCE O MŁODYCH

SESJE W RAMACH KONGRESU
AULA SCHUMANA
UKSW
Otwarcie Kongresu - prof. Anna Fidelus, Prorektor UKSW
Gratulacje dla Laureata medalu Fides et Ratio
Ks. Prałata Pawła Ptasznika

prof. UKSW Anna Fidelus, prorektor UKSW
Sesja 1.
Najgłębsze spotkanie z samym sobą
Prowadzenie: Ewa Pietrzak - Radio Wa-wa
Jak stawać się kobietą urzekającą
Ewelina Chełstowska

Ewelina Chełstowska
Jak być odważnym i silnym mężczyzną –
Jerzy Mika

Jerzy Mika
Jak stawać się człowiekiem czystego serca
Maria Jackowska

Maria Jackowska
Sesja 2.
Najgłębsze spotkanie z drugim człowiekiem
Prowadzenie – prof. UKSW Jan Bielecki
Jak powstaje miłość
prof. Pedagogium Krzysztof Wojcieszek

Krzysztof Wojcieszek
Jak budować najgłębsze i szczere relacje
z drugim człowiekiem
Iga i Konrad Grzybowscy

Iga i Konrad Grzybowscy

Iga i Konrad Grzybowscy
Debaty w ramach Kongresu

Debaty
Sesja 3.
Najgłębsze spotkanie z Panem Bogiem
>
Ks. Rafał Burnicki

Ks. Rafał Burnicki
Sesja posterowa

cz. 1

cz. 2

cz. 3

cz. 4

MSZA ŚWIĘTA NA ROZPOCZĘCIE KONGRESU

WRĘCZENIE MEDALU FIDES ET RATIO
KS. PRAŁ. PAWŁOWI PTASZNIKOWI

DEBATY W RAMACH KONGRESU

MSZA ŚWIĘTA W DNIU ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA

ZESPÓŁ GUADALUPE

KONCERT MŁODYCH TALENTÓW

PROGRAM KONGRESU

PLAKAT KONGRESU
STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO