KWARTALNIK NAUKOWY


NUMER TRZYDZIESTY DZIEWIĄTY
CAŁOŚĆ
W NUMERZE:
CZĘŚĆ I.
Do fertility a awarness based methods (FAM)
promote a good marrital relationship?
Situation after chilldbirth
as a special moment for creating marital unity

Ewa Ślizień Kuczapska, Aleksandra Mędza,
Sylwia Czarnowicz, Michał Rabijewski
Zmartwienia kobiet w ciąży
Bogusława Lachowska, Agnieszka SzteligaDiagnostyka niepłodności kobiecej
w oparciu o międzynarodowe wytyczne
Milena Skibińska, Radosław Bernard Maksym


Diagnostyka i leczenie zaburzeń hormonalnych
jako wyraz troski o zdrowie prokreacyjne
i profilaktyka niepłodności.
Czy metody rozpoznawania płodności mogą być pomocne?
Joanna Smyczyńska
Ciąża heteroskopowa
Dagmara Filipecka-Tyczka,
Katarzyna Muzyka-Placzyńska,
Jan Modzelewski, Anna Kajdy,
Michał Rabijewski


Ewaluacja postępowania niechirurgicznego
w przypadku wczesnych strat ciąż
– retrospektywne badanie przekrojowe
Tatiana Boryczko, Patrycja Żółtowska-Bajczuk,
Dorota Sys, Barbara Baranowska,
Anna Kajdy
Postępowanie kliniczne z mięśniakami macicy
u kobiet w wieku reprodukcyjnym
Radosław Bernard Maksym, Hanna Ruta,
Milena Skibińska
Mężczyzna wobec niepowodzeń prokreacyjnych.
Psychopedagogiczne aspekty doświadczania
przez mężczyzn trudności w prokreacji
Bożena Miernik
Znaczenie optymalizacji temperatury jąder
dla poprawy płodności męskiej
Radosław Bernard Maksym, Hanna Ruta,
Łukasz Konarski, Michał Rabijewski
Hormonalna stymulacja spermatogenezy
u mężczyzn z zaburzeniami płodności
Michał Rabijewski
Możliwości wyboru porodu
po cesarskim cięciu.
Najnowsze rekomendacje
Dorota Sys, Barbara Baranowska,
Urszula Tataj-Puzyna, Anna Kajdy
Depresja poporodowa matki
i jej konsekwencje dla dziecka
i rodziny
Karolina Kossakowska
Zależność między chustonoszeniem
a karmieniem piersią
Barbara Baranowska, Sylwia Kowalska,
Iwona Kiersnowska, Dorota Sys
CZĘŚĆ II.
Płciowość i ład moralny
Ks. Marek Kluz
„Bądźcie płodni i rozmnażajcie się…”
(Rdz 1:28).
Z żydowskiej perspektywy
Bożego błogosławieństwa
Roman Marcinkowski
La valeur de la fecondité
dans la famille antique à la lumière
des textes patristiques
(commentaires de Lc 1, 26-38 et Lc 2, 22-40)
Bogusława Filipowicz
Realia zawodu położnej
w latach 1900-1918 na ziemiach polskich
Agnieszka Smerdka, Beata Pięta
Quality of human life
in pedagogical sciences
– theoretical considerations
Katarzyna Nosek
Rodzina ekologiczna przyszłością ludzkości.
Wspólne elementy zawarte w nauczaniu Pawła VI,
Jana Pawła II oraz w pedagogice szensztackiej
i koncepcjach antropologicznych
prof. W. Fijałkowskiego
Renata Kleszcz-Szczyrba
Życie uroczyste jako cel wychowania
Magdalena ParzyszekOdpowiedzialność w kontekście
wychowania seksualnego
i integracji seksualnej młodzieży
Ewa Rojewska
Edukacja seksualna dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością wzroku
Kornelia Czerwińska
Aktywność seksualna osób starszych
– jakość życia, stereotypy
Magda Ostrowska
Problem seksoholizmu i cyberseksu
w kontekście zaburzeń życia płciowego
oraz społecznego funkcjonowania człowieka
Dariusz Sarzała
Life unworthy of life – eugenics
of “deteriorated” people
in the Third Reich
Kasper Sipowicz, Tadeusz Pietras
KWARTALNIK NAUKOWY

WYDAWANY PRZEZ
FUNDACJĘ FIDES ET RATIO

STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO