UNIWERSYTET
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE
24 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU
FRAGMENT KONFERENCJI
Z OKAZJI 20-LECIA UKSW

ROLA UCZELNI KATOLICKICH
WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE
KS. KARD. K. NYCZ

ROLA NAUKI I UCZELNI WYŻSZYCH
WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE
PROF. MICHAŁ KLEIBER (1)

ROLA NAUKI I UCZELNI WYŻSZYCH
WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE
PROF. MICHAŁ KLEIBER (2)

ROLA NAUKI I UCZELNI WYŻSZYCH
WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE
PROF. MICHAŁ KLEIBER (3)

UKSW JAKO NOWOCZESNY
UNIWERSYTET PRZYSZŁOŚCI
KS. PROF. S. DZIEKOŃSKI (1)
REKTOR UKSW

UKSW JAKO NOWOCZESNY
UNIWERSYTET PRZYSZŁOŚCI
KS. PROF. S. DZIEKOŃSKI (2)
REKTOR UKSW
STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO