TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ 2021 ROKU

CIEMNICE
KOŚCIOŁY WARSZAWSKIEGO
ŚRÓDMIEŚCIA

GRÓB CHRUSTUSA
KOŚCIOŁY WARSZAWSKIEGO
ŚRÓDMIEŚCIA
31 MARCA 2021 ROKU
100 ROCZNICA ŚMIERCI
O. WENANTEGO KATARZYŃCA

KALWARIA PACŁAWSKA
GRÓB OJCA WENANTEGO

ŻYCIORYS
0. WENANTEGO KATARZYŃCA
WIELKI POST 2021
ROZWAŻANIA
KS. PROF. WALDEMAR CHROSTOWSKI

MODLITWA JEZUSA W GETSEMANI (1)

DROGA KRZYŻOWA (1)
SZERSZE RELACJE
WILLMANN W WARSZAWIE

OD 15 MARCA ZNÓW MUZEUM ZAMKNIĘTE

WIĘKSZY FORMAT

WIĘKSZY FORMAT
SZERSZE RELACJE
LUTY 2021 ROKU
WIARA TO FASCYNUJĄCE SPOTKANIE
KS. DR MATTEO CAMPAGNARO

Ks. Matteo Campagnaro

CZĘŚĆ I
SZERSZE RELACJE
SZYMON CZECHOWICZ - GENIUSZ BAROKU
WYSTAWA W MUZEUM NARODOWYM
KRAKÓW

SZYMON CZECHOWICZ

ŚW. JÓZEF
OŁTARZ WITA STWOSZA
BAZYLIKA MARIACKA
KRAKÓW

OŁTARZ MARIACKI

28 STYCZNIA 2021 ROKU
PRYMAS WYSZYŃSKI A KOŚCIÓŁ
MSZA ŚW. W ARCHIKATEDRZE WARSZAWSKIEJ
O OWOCE BEATYFIKACJI PRYMASA TYSIĄCLECIA

HOMILIA - O. PROF. JACEK SALIJ

ZDJĘCIA
23 STYCZNIA 2021 ROKU
8 ROCZNICA ŚMIERCI
KS. PRYMASA JÓZEFA GLEMPA

MSZA ŚW.
W ARCHIKATEDRZE WARSZAWSKIEJ

WSPOMNIENIE
8 STYCZNIA 2021 ROKU
POGRZEBY DWÓCH CZŁONKÓW
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO FIDES ET RATIO

MSZA ŚW. POGRZEBOWA
PROF. BRONISŁAWA PURY

MSZA ŚW. POGRZEBOWA
MGR HUBERTA KACZMARSKIEGO
SZERSZE RELACJE
6 STYCZNIA 2021 ROKU

ORSZAK
ORSZAK TRZECH KRÓLI
WARSZAWA
ŚWIĘTO OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
ARCHIKATEDRA WARSZAWSKA

OGŁOSZENIE ŚWIĄT RUCHOMYCH

HOMILIA - KS. KARD. KAZIMIERZ NYCZ
WILLMANN W WARSZAWIE

"Męczeństwo Apostołów"

Willmann. Opus minor (1)
SZERSZE RELACJE
28 GRUDNIA 2020 ROKU
MSZA ŚW. O OWOCE BEATYFIKACJI
KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO
ARCHIKATEDRA WARSZAWSKA

HOMILIA - KS. DR MIROSŁAW NOWAK

ZDJĘCIA
20 GRUDNIA 2020 ROKU
SPOTKANIE Z MISJONARZEM
OJCEM ROBERTEM WIECZORKIEM


ARCHIKONFRATERNIA LITERACKA

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II
SZERSZE RELACJE
14-15 LISTOPADA 2020 ROKU
SYMPOZJUM – on line
WIĘZI W MAŁŻEŃSTWIE I W RODZINIE
NAJSILNIEJSZĄ OCHRONĄ PRZED ZAGROŻENIAMI

Jak budować więzi w małżeństwie
mgr Małgorzata Walaszczyk


Poczucie osamotnienia w małżeństwie i w rodzinie
prof. UKSW Maria Ryś


SZERSZE RELACJE Z SYMPOZJUM
WIELCY OBROŃCY ŻYCIA
DZIECI NIENARODZONYCH
STANISŁAWA LESZCZYŃSKA
WŁODZIMIERZ FIJAŁKOWSKI

Stanisława Leszczyńska

Włodzimierz Fijałkowski
28 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU
MSZA ŚW. O OWOCE BEATYFIKACJI
KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO
ARCHIKATEDRA WARSZAWSKA

Ks. prof. W. Chrostowski - HOMILIA
NAJWIĘKSZYM SPRZYMIEŻEŃCEM
STRATEGII BEZBOŻNICZEJ
JEST LĘK APOSTOŁA
Tekst homilii

12 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU
MSZA ŚW. NA ROZPOCZĘCIE
NOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO NA UKSW

Homilia
Ks. Kard. Kazimierz Nycz

Modlitwa wiernych
Podziękowanie Rektora UKSW
11 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU
MSZA ŚW. ZA ŚP. OJCA KAZIMIERZA PRZYDATKA

CZ. 1
SZERSZE RELACJE
11 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU
XX DZIEŃ PAPIESKI

Homilia
Ks. Kard. Kazimierz Nycz

Stypendystka Fundacji
Dzieło Nowego Tysiąclecia
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2020
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2020
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2020
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2019
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2019
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2019
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2019
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2018
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2018
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2018
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2018
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2017
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2017
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2017
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2017
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2016
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2016
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2016
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2016
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2015
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2015
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2015
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2015
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNK - GRUDZIEŃ 2014
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2014
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2014
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2014
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2013
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2013
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2013
AKTUALNOŚCI
DO MARCA 2013
ARCHIWUM WYDARZEŃ

STRONA GŁÓWNA