SPOTKANIA U OJCA PROF. JACKA SALIJA
ROK AKADEMICKI 2021-2022
11 LUTEGO 2022 ROKU
HANNA CHRZANOWSKA
KRYSTYNA WOLSKA-LIPIEC

HOMILIA - O. PROF. JACEK SALIJ

HANNA CHRZANOWSKA - CZĘŚĆ I

HANNA CHRZANOWSKA - CZĘŚĆ II

HANNA CHRZANOWSKA - CZĘŚĆ III
HOSPICJA PERINATALNE
URSZULA TATAJ-PUZYNA

HOSPICJA PERINATALNE

STRONA GŁÓWNA