21 czerwca 2022 roku
Corpus Christi – reservatio et adoratio.
O sposobach przechowywania Eucharystii
w dawnych czasach

dr Ewa Korpysz, kustosz Muzeum Archidiecezji Warszawskiej

CZ. 1

CZ. 2

CZĘŚĆ III

CZĘŚĆ IV

CZĘŚĆ V

CZĘŚĆ VI

CZĘŚĆ VII

STRONA GŁÓWNA