29 WRZEŚNIA 2020 ROKU
UMRZEĆ Z NADZIEI
Ekumeniczna modlitwa za uchodźców
organizowana przez wspólnotę Sant’Egidio
Parafia Św. Barbary w Warszawie

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ III

CZĘŚĆ IV

CZĘŚĆ V

CZĘŚĆ VI
STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO