FUNDACJA FIDES ET RATIO
W DARZE BOŻEJ OPATRZNOŚCI

TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO

FUNDACJA
FIDES ET RATIO
W DARZE BOŻEJ
OPATRZNOŚCI

NIP 525 24 77 000
KRS:0000348972
REGON 142372119

CELE FUNDACJI


DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ BUDOWY
ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ
FUNDACJA FIDES ET RATIO
ZBIERA FUNDUSZE
NA ORGANY
DO ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJINFORMATOR O ORGANACH
PODZIĘKOWANIA
TABLICE PAMIĄTKOWE
DLA FUNDATORÓW

FUNDACJA FIDES ET RATIO
WSPIERA BUDOWĘ ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ

BĘDĄCEJ WYPEŁNIENIEM ZOBOWIĄZAŃ NASZYCH PRAOJCÓW
sprzed 200 i 100 laty
FIDES ET RATIO
W DARZE BOŻEJ OPATRZNOŚCI
ul. Franciszkańska 3/47
00-233 Warszawa
KONTO FUNDACJI

34 1090 1883 0000 0001 4288 5516
SANTANDER BANK POLSKA SA

FESTYN W PASSAIC
NA RZECZ ORGANÓW W ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ
ŚWIĘTA DZIĘKCZYNIENIA
NASZE NARODOWE ZOBOWIĄZANIA
I ICH WYPEŁNIANIE
JAN PAWEŁ II
O ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ


PRZESŁANIE

PRZESŁANIE
KS. KARD. JÓZEFA GLEMPA
PRYMASA-SENIORA
ZE ŚWIĄTYNI
OPATRZNOŚCI BOŻEJ
PREZENTACJE O BOŻEJ OPATRZNOŚCI

FUNDACJA WYDAJE
KWARTALNIK NAUKOWY
FIDES ET RATIO
CENTRUM OPATRZNOŚCI BOŻEJ
WIRTUALNY SPACER PO ŚWIĄTYNI