SPOTKANIA U OJCA PROF. JACKA SALIJA
13 GRUDNIA 2019 ROKU
OSTATNI PREZYDENT NA UCHOD¬STWIE
W 100-LECIE URODZIN PREZYDENTA KACZOROWSKIEGO

PROF. WIESŁAW WYSOCKI

CZ. 1

CZ. 2

CZ. 3

CZ. 4

CZ. 5

CZ. 6
ROK AKADEMICKI 2019-2020

STRONA GŁÓWNA