MIĘDZYNARODOWY
KONGRES RODZINY
BUDOWANIE WIĘZI
W MAŁŻEŃSTWIE I W RODZINIE
17-18-19 MARCA 2017 ROKU
MSZA ŚW. NA ROZPOCZĘCIE OBRAD
OBRADY 17 MARCA 2017 ROKU
OBRADY 18 MARCA 2017 ROKU
OBRADY 19 MARCA 2017 ROKU
KONCERT MUZYKI DAWNEJ
GALERIA ZJĘCIOWA


PLAKAT KONGRESU


PLAKAT KONCERTU
STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO