KWARTALNIK NAUKOWY


NUMER TRZYDZIESTY SZÓSTY
CAŁOŚĆ
W NUMERZE:
Biblijna koncepcja prawdy
jako odpowiedź na zjawisko post-prawdy
Ks. Piotr Karpiński
Mk 16,9-20 jako świadectwo prawdy
o zmartwychwstaniu Jezusa
Ks. Roman Bartnicki
Prawdy objawione o Maryi
na przykładzie nauczania Sługi Bożego
ks. Franciszka Blachnickiego
Michał Jan Czekała
Starożytna prawda o kosmosie.
Ruch w świecie Arystotelesa w interpretacji
Mieczysława A. Krąpca i Włodzimierza F. Dłubacza
Katarzyna Pomykała
Prawda o osobie ludzkiej
w ujęciu personalizmu amerykańskiego
Paweł Marcin Mazanka

Miejsce prawdy
w doświadczeniu Lasek
Józef Placha
Mądrość w poszukiwaniu prawdy.
Koncepcja mądrości na podstawie
Summy Contra Gentiles św. Tomasza z Akwinu
Irena Grochowska
Dobro w ujęciu św. Tomasza z Akwinu.
Dobra małżeńskie
w świetle wybranych zagadnień z Sumy teologicznej
Elżbieta Olczak
Piękno człowieka,
którego ciałem jest tylko jedna komórka
Marzena Zajączkowska
Ostrołukowe piękno:
sposoby postrzegania katedry gotyckiej
Elżbieta Sadoch
Krzyż w supermarkecie kultury
Małgorzata Wrześniak
W trosce o wszechstronny rozwój
potencjału twórczego dziecka w rodzinie
Irena Pufal-Struzik
Education for environmental protection
on the foundation of the value of truth,
kindness, beauty and ecological values
Edyta Wolter
Współwystępowanie wielu postaci motywacji
w realizacji pozytywnego programu rozwojowego
artystów interpretujących
Aneta Bartnicka-Michalska
Preparation for Motherhood.
Prenatal Education as seen
by Female Participants of Childbirth Schools
Urszula Tataj-Puzyna, Barbara Baranowska
Grażyna Bączek, Dorota Sys
Małżeństwo i rodzicielstwo
w stylu „być” i w stylu „mieć”
Katarzyna Litwińska-Rączka
Zaangażowanie w pracę i rodzinę
jako źródło dobrostanu psychologicznego mężczyzn
Bogusława Lachowska, Jagoda Łokczewska
Agnieszka Chrzonstowska
Piecza naprzemienna
jako forma ochrony dobra dziecka
w konflikcie okołorozwodowym
Marta Gołuch
Możliwości dochodzenia do prawdy
poprzez zastosowanie badań poligraficznych
Przemysław Kieżel
Ks. Waldemar Woźniak
Spotkanie z chorym:
dobro, prawda i piękno.
Przykłady z orzecznictwa sądów lekarskich
Iwona Wrześniewska-Wal
Czy świadomość jest właściwym
kryterium do uznawania bytu
za osobę?
Iwona Besz
Psychologiczne aspekty
postaw wobec śmierci
Maria Jankowska
W poszukiwaniu atrybutów
dobrej śmierci
Natalia Czyżowska
Eutanazja a dobro i godność człowieka.
Problem eutanazji w perspektywie historycznej
Sonia Pajor
Upadek teorii o śmierci człowieka,
czyli nieśmiertelność w praktyce.
Wokół myśli Nikołaja Fiodorowa i transhumanizmu
O. Michał Ziółkowski
Pamiętając o dobru.
Ścieżka dydaktyczna w Warszawie
szlakiem Zagłady i Sprawiedliwych
Bogusława Filipowicz
Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie:
skąd bierze się zło?
Paweł Taras
Zło jako byt?
Interpretacja Mieczysława A. Krąpca
Halina Pomykaj
KWARTALNIK NAUKOWY

WYDAWANY PRZEZ
FUNDACJĘ FIDES ET RATIO

STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO