(1)
Nosek-Kozłowska, K. Obraz Rodzin Transnarodowych W Pryzmacie doświadczeń wychowujących Się W Nich Dzieci. FetR 2021, 45, 125-136.