Ryś, M., & Trzęsowska-Greszta, E. (2018). Kształtowanie się i rozwój odporności psychicznej. Kwartalnik Naukowy Fides Et Ratio, 34(2), 164-196. Pobrano z https://fidesetratio.com.pl/ojs/index.php/FetR/article/view/522