NOSEK-KOZŁOWSKA, K. Obraz rodzin transnarodowych w pryzmacie doświadczeń wychowujących się w nich dzieci. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, v. 45, n. 1, p. 125-136, 26 mar. 2021.