Ryś, Maria, i Elżbieta Trzęsowska-Greszta. 2018. „Kształtowanie Się I rozwój odporności Psychicznej”. Kwartalnik Naukowy Fides Et Ratio 34 (2), 164-96. https://fidesetratio.com.pl/ojs/index.php/FetR/article/view/522.