Nosek-Kozłowska, Katarzyna. 2021. „Obraz Rodzin Transnarodowych W Pryzmacie doświadczeń wychowujących Się W Nich Dzieci”. Kwartalnik Naukowy Fides Et Ratio 45 (1), 125-36. https://doi.org/10.34766/fetr.v45i1.694.