Ryś, M. i Trzęsowska-Greszta, E. (2018) „Kształtowanie się i rozwój odporności psychicznej”, Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 34(2), s. 164-196. Dostępne na: https://fidesetratio.com.pl/ojs/index.php/FetR/article/view/522 (Udostępniono: 13czerwiec2024).