Nosek-Kozłowska, K. (2021) „Obraz rodzin transnarodowych w pryzmacie doświadczeń wychowujących się w nich dzieci”, Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 45(1), s. 125-136. doi: 10.34766/fetr.v45i1.694.