[1]
K. Nosek-Kozłowska, „Obraz rodzin transnarodowych w pryzmacie doświadczeń wychowujących się w nich dzieci”, FetR, t. 45, nr 1, s. 125-136, mar. 2021.