Nosek-Kozłowska, K. „Obraz Rodzin Transnarodowych W Pryzmacie doświadczeń wychowujących Się W Nich Dzieci”. Kwartalnik Naukowy Fides Et Ratio, T. 45, nr 1, marzec 2021, s. 125-36, doi:10.34766/fetr.v45i1.694.