SPOTKANIA U OJCA PROF. JACKA SALIJA
ROK AKADEMICKI 2021-2022
11 MARCA 2022 ROKU
Męczeństwo Sakramentek i Redemptorystów
w czasie Powstania Warszawskiego
O. prof. UKSW Paweł Mazanka CSSR

Homilia - O. prof. Jacek Salij

O. prof. UKSW Paweł Mazanka - część I

O. prof. UKSW Paweł Mazanka - część II

O. prof. UKSW Paweł Mazanka - część III

O. prof. UKSW Paweł Mazanka - część IV

O. prof. UKSW Paweł Mazanka - część V
SPOTKANIA U OJCA JACKA SALIJA

STRONA GŁÓWNA