UNIWERSYTET KARDYNAŁA
STEFANA WYSZYŃSKIEGO
KONFERENCJA KU CZCI
KS. PROF. ROMANA BARTNICKIEGO
45-lecie pracy naukowej i organizacyjnej
ks. prof. dr. hab. Romana Bartnickiego –
pierwszego rektora UKSW

17 stycznia 2018 roku

KS. PROF. STANISŁAW DZIEKOŃSKI
REKTOR UKSW

KS. KARD. KAZIMIERZ NYCZ
WIELKI KANCELRZ UKSW

KS. PROF. PIOTR TOMASIK
DZIEKAN WT

MEDAL
DLA KS. PROF. ROMANA BARTNICKIEGO

PROF. JERZY WOŹNICKI

PROF. STEFAN JURGA

KS. PROF. JANUSZ KRĘCIDŁO

PREZENTACJA KSIĄŻKI

KS. PROF. ROMAN BARTNICKI

MIGAWKI Z UROCZYSTOŚCI
ZDJĘCIA

17 STYCZNIA 2018 ROKU

17 STYCZNIA 2018 ROKU
TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO
AKTUALNOŚCI