ALKOHOL A ZDROWIE
NIENARODZONEGO DZIECKA

PLAKAT KAMPANII
DO WYDRUKOWANIA
KOBIETA OCZEKUJĄCA
NARODZIN DZIECKA
PIJĄC ALKOHOL
NARAŻA JEGO ŻYCIE
I ZDROWIE!

LAMPKA WINA
KOBIECIE NIE ZASZKODZI,
ALE DZIECKU MOŻE
BARDZO ZASZKODZIĆ!


ZESPÓŁ FAS U DZIECKA
TO SKUTEK
LEKKOMYŚLNOŚCI
MATKI!
PROBLEMATYKA FAS
ARTYKUŁY


 • FAS - ALKOHOLOWY
  ZESPÓŁ PŁODOWY
  - PODSTAWOWE DANE
  Opracowanie zbiorowe

 • FAS - ALKOHOLOWY
  ZESPÓŁ PŁODOWY
  Bogumiła Kamińska
  Joanna Wyrwas

 • O FAS - DLA LEKARZY
  Paweł Sasko

 • O FAS - DLA RODZICÓW
  Anna Linkowska

 • O FAS - DLA OPIEKUNÓW
  I NAUCZYCIELI
  Kamila Dudek

 • PREZENTACJE

  Problemy zdrowia,
  edukacji, wychowania,
  resocjalizacji i usamodzielniana
  dzieci matek pijących alkohol w ciąży
  Krzysztof Liszcz
 • CZĘŚĆ I
 • CZĘŚĆ II

 • FAS - przyczyny i objawy
  Teresa Szumiło

 • FAS - CZ. 1
  Opracowanie zbiorowe

 • FAS - CZ. 2
  Opracowanie zbiorowe


  WARTO PRZECZYTAĆ:

  DLACZEGO AKURAT
  WINO
  O. PROF. JACEK SALIJ

 • PROBLEMATYKA FAS
  NA SYMPOZJUM W 2011 ROKU

  FAS - przyczyny i objawy
  Teresa Szumiło (cz. 1)

  FAS - przyczyny i objawy
  Teresa Szumiło (cz. 2)


  FAS - przyczyny i objawy
  Teresa Szumiło (cz. 3)

  BĄDŹMY
  DOJRZAŁE

  CHCESZ MIEĆ ZDROWE DZIECKO?
  NIE PIJ!

  ZAGROŻENIE
  DLA ZDROWIA DZIECKA
  MAMO, DLA CIEBIE LAMPKA WINA
  TO PRZYJEMNOŚĆ
  A DLA MNIE
  WIELKIE ZAGROŻENIE...
  PLAKAT KAMPANII
  NIE MA BEZPIECZNEJ
  DAWKI ALKOHOLU
  DLA NIENARODZONEGO
  DZIECKA


  PLAKAT DO WYDRUKOWANIA
  ZA CZYJE ZDROWIE, MAMO?...

  projekt plakatu
  Anna Linkowska
  MOŻLIWOŚCI POMOCY DZIECIOM Z FAS
  PAŃSTWO KATRZYNA I KRZYSZTOF LISZCZOWIE
  ZAADOPTOWALI DZIECI Z FAS
  Porządek miłości - część I
  Porządek miłości - część II
  Porządek miłości - część III
  Kasia - część I
  Kasia - część II
  AKTUALNOŚCI
  SYMPOZJA