INAUGURACJA
ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020
14 PAŹDZIERNIKA 2018
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE
MSZA ŚWIĘTA

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ III

CZĘŚĆ IV
UROCZYSTA SESJA

PRZEMÓWIENIE REKTORA UKSW
KS. PROF. S. DZIEKOŃSKIEGO

PRZEMÓWIENIE PREZYDENTA
ANDRZEJA DUDY

PRZEMÓWIENIE MINISTRA ZDROWIA
ŁUKASZA SZUMOWSKIEGO

GODŁO W BISIORZE
CHIARA VIGO

WYKŁAD INAUGURACYJNY
KS. PROF. R. BARTNICKIEGO

SŁOWO WIELKIEGO KANCLERZA
KS. KARD. K. NYCZA
TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO
AKTUALNOŚCI