KONWENCJA RADY EUROPY
O ZAPOBIEGANIU I ZWALCZANIU PRZEMOCY

DEBATA O PRZEMOCOWEJ KONWENCJI RADY EUROPY
LIST OTWARTY
DO PRACOWNIKÓW NAUKI
W SPRAWIE PRZEMOCOWEJ KONWENCJI
RADY EUROPY


CZY PRZEMOCOWA KONWENCJA RADY EUROPY
RZECZYWIŚCIE WNOSI NOWOŚĆ
DO POLSKIEGO PRAWODAWSTWA,
A WIĘC OBRONĘ PRZED PRZEMOCĄ EKONOMICZNĄ?
ODPOWIEDŹ ORDO JURIS

ZAPŁODNIENIE IN VITRO
TO CZUBEK GÓRY LODOWEJ
CYWILIZACJI ŚMIERCI

LIST OTWARTY
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES RT RATIO
CZYTA MARIA RYŚ
O KONWENCJI RADY EUROPY O PRZEMOCY
OŚWIADCZENIE PREZYDIUM
EPISKOPATU POLSKI
O KONWENCJI RADY EUROPY O PRZEMOCY
OPINIA PROF. ZOLLA
KONWENCJA RADY EUROPY O PRZEMOCY
JEST SPRZECZNA Z KONSTYTUCJĄ
EKSPERTYZA PROF. CEZAREGO MIKA
EKSPERTYZA ORDO JURIS
DLACZEGO INNE EKSPERTYZY
STWIERDZIŁY ZGODNOŚĆ KONWENCJI Z KONSTYTUCJĄ
STANOWISKO

WICEMINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
MICHAŁA KRÓLIKOWSKIEGO
20-22 MARCA 2015UNIWERSYTET
KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO
ZAPRASZAMY NA
KONGRES RODZINY
MIŁOŚĆ I ŻYCIE

PROGRAM KONGRESU RODZINY

DEBATY WPROWADZAJĄCE
OBRADY KONGRESU
WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

ZAPISY NA KONGRES

STOISKA KONGRESOWE


SESJA POSTEROWA

OPIEKA NAD DZIEĆMI
KONFERENCJA W SEJMIE
DNIA 4 LUTEGO 2014 ROKU
RELACJE FILMOWE Z OBRAD
STANOWISKO
UCZESTNIKÓW KONFERENCJI W SEJMIE
Z DNIA 4 LUTEGO 2014 ROKU
STANOWISKO
UCZESTNIKÓW KONFERENCJI W SEJMIE
PO FRANCUSKU
STANOWISKO
UCZESTNIKÓW KONFERENCJI W SEJMIE
PO NIEMIECKU
WYSTĄPIENIE
OLGIERDA PANKIEWICZA
WYSTĄPIENIE
ALEKSANDRA STĘPKOWSKIEGO
WYSTĄPIENIE
JOANNY BANASIUK
WYSTĄPIENIE
MARII RYŚ
WYSTĄPIENIE
KAZIMIERZA KORABA
WYSTĄPIENIE
JÓZEFY HRYNKIEWICZ
WYSTĄPIENIE
SZYMONA GRZELAKA
STANOWISKO
ORDO JURIS W SPRAWIE KONWENCJI
O KONFERENCJI W SEJMIE
LIST OTWARTY

ZARZĄDU TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO
W SPRAWIE RATYFIKACJI KONWENCJI RADY EUROPY
TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO

AKTUALNOŚCI

STRONA GŁÓWNA