SPOTKANIA U OJCA PROF. JACKA SALIJA
ROK AKADEMICKI 2018-2019
DEKALOG
12 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU
II PRZYKAZANIE
NIE BĘDZIESZ BRAŁ IMIENIA PANA
BOGA SWEGO NADAREMNIE

PROF. UKSW WITOLD STARNAWSKI

O. PROF. JACEK SALIJ - HOMILIA

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ III

CZĘŚĆ IV

STRONA GŁÓWNA