SPOTKANIA U OJCA PROF. JACKA SALIJA
ROK AKADEMICKI 2018-2019
DEKALOG
14 WRZEŚNIA 2018 ROKU
I PRZYKAZANIE
NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ


O. PROF. JACEK SALIJ

O. PROF. JACEK SALIJ - HOMILIA

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ III
12 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU
II PRZYKAZANIE
NIE BĘDZIESZ BRAŁ IMIENIA PANA
BOGA SWEGO NADAREMNIE

PROF. UKSW WITOLD STARNAWSKI

O. PROF. JACEK SALIJ - HOMILIA

CZĘŚĆ I
SZERSZE RELACJE
9 LISTOPADA 2018 ROKU
III PRZYKAZANIE
PAMIĘTAJ, ABYŚ
DZIEŃ ŚWIĘTY ŚWIĘCIŁ

PROF. KAZIMIERZ KORAB

O. PROF. JACEK SALIJ - HOMILIA

CZĘŚĆ I
SZERSZE RELACJE
15 GRUDNIA 2018 ROKU
IV PRZYKAZANIE
CZCIJ OJCA I MATKĘ SWOJĄ
MGR KATARZYNA KRAWCZYK

O. PROF. JACEK SALIJ - HOMILIA

CZĘŚĆ I
SZERSZE RELACJE
8 LUTEGO 2019 ROKU
V PRZYKAZANIE
NIE ZABIJAJ
DR URSZULA TATAJ-PUZYNA

O. PROF. JACEK SALIJ - HOMILIA

CZĘŚĆ I
SZERSZE RELACJE
8 MARCA 2019 ROKU
VI PRZYKAZANIE
NIE CUDZOŁÓŻ
DR IRENA GROCHOWSKA

O. PROF. JACEK SALIJ - HOMILIA

CZĘŚĆ I
SZERSZE RELACJE
13 KWIETNIA 2019 ROKU
VII PRZYKAZANIE
NIE KRADNIJ
DR MARIA JANKOWSKA

CZ. I

CZĘŚĆ II
X PRZYKAZANIE
NIE POŻĄDAJ ŻADNEJ RZECZY
BLIŹNIEGO SWEGO
DR MARIA JANKOWSKA
SZERSZE RELACJE
4 STYCZNIA 2019 ROKU
SPOTKANIE OPŁATKOWE

O. PROF. JACEK SALIJ - HOMILIA

SPOTKANIE OPŁATKOWE
7 GRUDNIA 2018 ROKU
SPOTKANIE ADWENTOWE
ENCYKLIKA FIDES ET RATIO
SZERSZE RELACJE
TAJEMNICE BIBLII
O. PROF. JACEK SALIJ
ROK AKADEMICKI 2017-2018
ROK AKADEMICKI 2016-2017
ROK AKADEMICKI 2015-2016
ROK AKADEMICKI 2014-2015
ROK AKADEMICKI 2013-2014
ROK AKADEMICKI 2012-2013
ROK AKADEMICKI 2011-2012
ROK AKADEMICKI 2010-2011

STRONA GŁÓWNA