SPOTKANIA U OJCA PROF. JACKA SALIJA

PODSTRONA PREZENTACJE FILMY PLIKI TEKSTOWE PLIKI DŹWIĘKOWE
ROK AKADEMICKI 2017-2018
13 KWIETNIA 2018 ROKU
SPOTKANIE Z POETKĄ
LUSIĄ OGIŃSKĄ

AUTORKA M.IN. "KSIĄG ROZTOCZAŃSKICH KRASNALI"
ILUSTRUJE SWOJE TOMIKI,
JAK RÓWNIEŻ TWORZY RZEŹBY, TAKŻE SWOICH BAJKOWYCH POSTACI

O. PROF. JACEK SALIJ - HOMILIA

LUSIA OGIŃSKA, POETKA
9 MARCA 2018 ROKU
KRYZYS NIEDZIELI
PRZEJAWEM LAICYZOWANIA SIĘ
NASZEGO SPOŁECZEŃSTWA
O. PROF. JACEK SALIJ

HOMILIA

CZĘŚĆ I
SZERSZE RELACJE
9 LUTEGO 2017
WYPRAWA DO RWANDY
PROF. UKSW, MARIA RYŚ

HOMILIA
O. PROF. JACEK SALIJ

SPOTKANIE O RWANDZIE
MARIA RYŚ
SZERSZE RELACJE
8 GRUDNIA 2017
ŚWIĘTO NIEPOKALANEGO POCZĘCIA
NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY

HOMILIA - O. PROF. JACEK SALIJ


DOGMAT NAJBARDZIEJ WYSZYDZANY
SPOTKANIE Z REŻYSEREM
ANTONIM KRAUZE
SZERSZE RELACJE
10 LISTOPADA 2017 ROKU

HOMILIA
O. PROF. JACEK SALIJ, OP
PRZYPOWIEŚĆ O NIEUCZCIWYM
ZARZĄDCY
WIESŁAWA PAPIERSKA
BOLESŁAW LEŚMIAN
MISTRZ SŁOWA I INSPIRATOR

CZ. 1

CZ. 2

CZ. 3

LEŚMIAN
8 WRZEŚNIA 2017 ROKU

HOMILIA
O. MAREK DOMERADZKI, OP


MSZA ŚW. O ZDROWIE
DLA OJCA JACKA SALIJA
BRAT MARIAN MARKIEWICZ
SPOTKANIA Z JANEM PAWŁEM II

CZ. 1

CZ. 2
TAJEMNICE BIBLII
O. PROF. JACEK SALIJ
ROK AKADEMICKI 2016-2017
ROK AKADEMICKI 2015-2016
ROK AKADEMICKI 2014-2015
ROK AKADEMICKI 2013-2014
ROK AKADEMICKI 2012-2013
ROK AKADEMICKI 2011-2012
ROK AKADEMICKI 2010-2011

STRONA GŁÓWNA