SPOTKANIA U OJCA PROF. JACKA SALIJA
ROK AKADEMICKI 2018-2019
DEKALOG
9 LISTOPADA 2018 ROKU
III PRZYKAZANIE
PAMIĘTAJ, ABYŚ
DZIEŃ ŚWIĘTY ŚWIĘCIŁ

PROF. KAZIMIERZ KORAB

O. PROF. JACEK SALIJ - HOMILIA

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ III

CZĘŚĆ IV

STRONA GŁÓWNA