<
SPOTKANIA U OJCA PROF. JACKA SALIJA
ROK AKADEMICKI 2018-2019
DEKALOG
15 GRUDNIA 2018 ROKU
IV PRZYKAZANIE
CZCIJ OJCA I MATKĘ SWOJĄ
MGR KATARZYNA KRAWCZYK

O. PROF. JACEK SALIJ - HOMILIA

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ III

CZĘŚĆ IV

CZĘŚĆ V

CZĘŚĆ VI
O. JACEK SALIJ
DWUNASTOLETNI W ŚWIĄTYNI


STRONA GŁÓWNA