SPOTKANIA U OJCA PROF. JACKA SALIJA
ROK AKADEMICKI 2018-2019
DEKALOG
8 LUTEGO 2019 ROKU
V PRZYKAZANIE
NIE ZABIJAJ
DR URSZULA TATAJ-PUZYNA

O. PROF. JACEK SALIJ - HOMILIA

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ III

STRONA GŁÓWNA