SPOTKANIA U OJCA PROF. JACKA SALIJA
ROK AKADEMICKI 2018-2019
DEKALOG
8 MARCA 2019 ROKU
VI PRZYKAZANIE
NIE CUDZOŁÓŻ
DR IRENA GROCHOWSKA

CZ. I

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ III

CZĘŚĆ IV

STRONA GŁÓWNA