SPOTKANIA U OJCA PROF. JACKA SALIJA
ROK AKADEMICKI 2018-2019
DEKALOG
13 KWIETNIA 2019 ROKU
VII PRZYKAZANIE
NIE KRADNIJ
DR MARIA JANKOWSKA

CZ. I

CZĘŚĆ II
X PRZYKAZANIE
NIE POŻĄDAJ ŻADNEJ RZECZY
BLIŹNIEGO SWEGO
DR MARIA JANKOWSKA

CZĘŚĆ I

STRONA GŁÓWNA