TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO
14 SIERPNIA 2020 ROKU
UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA BUŁAWY HETMAŃSKIEJ
DLA MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ
W 100 ROCZNICĘ
CUDU NAD WISŁĄ
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ
W WARSZAWIE

PROCESJA ULICAMI WARSZAWY

CZYTANIA

HOMILIA - KS. MARIUSZ BIGIEL, SJ

POŚWIĘCENIE BUŁAWY
AKTUALNOŚCI

STRONA GŁÓWNA