ŚWIĘTO UNIWERSYETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE
27 MAJA 2022 ROKU
DOKTORAT HONORIS CAUSA UKSW
DLA PROF. HENRYKA SKARŻYŃSKIEGO

Wykład
prof. dr hab. n. med. Henryka Skarżyńskiego (cz.1)

Wykład
prof. dr hab. n. med. Henryka Skarżyńskiego (cz.2)

Wykład
prof. dr hab. n. med. Henryka Skarżyńskiego (cz.3)

Wykład
prof. dr hab. n. med. Henryka Skarżyńskiego (cz.4)
AKTUALNOŚCI
STRONA GŁÓWNA