DOKTORATY HONORIS CAUSA
DLA O. PROF. JACKA SALIJA OP OP
I O. PROF. LADISLAVA CSONTOSA SJ
NADANE PRZEZ PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY W WARSZAWIE
27 LISTOPADA 2019 ROKU

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina
Rektor PWTW

Laudacja
Ks. prof. dr hab. Józef Warzeszak


Laudacja
Ks. prof. dr hab. Józef Kulisz SJ

Nadanie doktoratów honoris causa

O. prof. Jacek Salij OP


O. prof. Ladislav Csontosa SJ

Ks. Kard. Kazimierz Nycz


Ks. prof. Roman Bartnicki
AKTUALNOŚCI

STRONA GŁÓWNA