2 CZERWCA 2024 ROKU
XVII ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
DZIĘKUJEMY ZA SŁUŻBĘ CZŁOWIEKOWI
PIELGRZYMKA DZIĘKCZYNNA
Z RELIKWIAMI KRÓLOWEJ JADWIGI
Z PLACU PIŁSUDSKIEGO DO ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ

ROZPOCZĘCIE PIELGRZYMKI

ZDJĘCIA - PIELGRZYMKA WYRUSZA

PIELGRZYMKA DO ŚWIĄTYNI

ZDJĘCIA Z PIELGRZYMKI
UROCZYSTOŚCI W ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ

WEJŚCIE PIELGRZYMKI DO ŚWIĄTYNI

ZDJĘCIA Z UROCZYSTOŚCI

HOMILIA
KS. KARD. GRZEGORZ RYŚ

POŚWIĘCENIE FIGUR
ŚW. JANA PAWŁA II i BŁ. KARD. WYSZYŃSKIEGO
XVI ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
2023 ROK
XV ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
2022 ROK
XIV ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
2021 ROK
XIII ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
2020 ROK
XII ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
2019 ROK
XI ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
2018 ROK
X ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
2017 ROK
IX ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
2016 ROK
VIII ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
2015 ROK
VII ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
2014 ROK

VI ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
2013 ROK

V ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
2012 ROK

IV ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
2011 ROK
I-III ŚWIĘTA DZIĘKCZYNIENIA
2008-2010
AKTUALNOŚCI

TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO