25 CZERWCA 2022 ROKU
MSZA ŚW. ZA KPT. EMANUELA KOROMPAY

ŚWIĄTYNIA OPATRZNOŚCI BOŻEJ

HOMILIA - KS. KARD. K. NYCZ

PRZEMÓWIENIA

ZŁOŻENIE URNY

ZDJĘCIAWSPOMNIENIA Z SYMPOZJUM W BUDAPESZCIE

AKTUALNOŚCI
POWRÓT
DO STRONY GŁÓWNEJ