KWARTALNIK NAUKOWY


NUMER TRZYDZIESTY
CAŁOŚĆ
W NUMERZE:
Personalistic pedagogical transgression
in defense of a dignity of a human person
in the social and natural environment
in the thought of saint John Paul II
Edyta Wolter
Zachowania transgresyjne
a uwarunkowania osobowościowe
Katarzyna Kwiatkowska
Maria Magdalena Kwiatkowska
Paulina Markowicz
Postawa twórcza i skłonność do ryzyka
u studentów jako ważne predyktory
aktywności ukierunkowanej
na przekraczanie granic
Irena Pufal-Struzik
Wpływ samooceny jednostki
na jej zachowania transgresyjne
i samoaktualizujące
Izabela Łyszkowicz
Paulina Markowicz
Patrycja Michalak
Transgresja twórcza a style zachowania
i przywiązania u studentów
Sławomir Ślaski

A sense of satisfaction with life
in adolescents and young adults
of different psychological gender
Anna Wołpiuk-Ochocińska
Małgorzata Marmola
Psychotransgresyjne ujęcie
powodzenia małżeństwa
Andrzej Dakowicz

Zawarcie małżeństwa
w świetle prawa rzymskiego i żydowskiego –
charakterystyka i porównanie
Katarzyna Kozera
Doświadczenie macierzyństwa
– badania sondażowe matek
w Warszawie
Urszula Tataj-Puzyna, Grażyna Bączek
Barbara Baranowska, Antonina Doroszewska
Rodzinna transmisja międzypokoleniowa
w świetle teorii transgresji
Agata Majewska

Z historii powinowactwa
sportu, sztuki i sacrum
Małgorzata Wrześniak
Katarzyna Szymańska
Medycyna a religia.
Czy lekarz ma prawo
dawania świadectwa wiary?
Błażej Kmieciak
Msza jako gatunek muzyki sakralnej
w wychowaniu duchowym człowieka.
Perspektywa personalistyczna
Sebastian Szymański

Adam Chmielowski: „duchowy brat” Karola Wojtyły
O „Bracie naszego Boga” w kontekście dwu życiorysów –
życiorysu bohatera utworui życiorysu twórcy dzieła
Ola Skirgiełło
Motywy z platońskiej Obrony Sokratesa
w apologii Pawłowej (1 Kor 1-4)
Daria Winiarczyk

Problem uznania istnienia obiektywizmu
w ujęciu Richarda Rorty'ego, Richarda M. Hare' a
i Michaela Huemera
Łukasz Papiernik
Przekraczanie siebie w ciele –
znaczenie tatuażu
w przestrzeniach wiary i kultury
Dominika Żukowska-Gardzińska


Co nas nie zabije to nas wzmocni?
Postrzeganie konsekwencji wychowywania się
w rodzinie z problemem alkoholowym
przez osoby dorosłe
Dominik Borawski
Urszula Fleszar, Agnieszka Balicka
Samotranscendencja jako wsparcie
i samoodłączenie jako podstawa poczucia wolności
w obozie koncentracyjnym
na podstawie teorii i doświadczeń
Viktora Emila Frankla
Mateusz Adamik
Negatywne przekraczanie granic.
Prześladowania polskiego duchowieństwa katolickiego
w Kraju Warty
w latach 1939-1945
Kasper Sipowicz
KWARTALNIK NAUKOWY

WYDAWANY PRZEZ
FUNDACJĘ FIDES ET RATIO

STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO