KWARTALNIK NAUKOWY

TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO
PRZESŁANIE KWARTALNIKA
ZASADY RECENZJI
OCZEKUJEMY NA ARTYKUŁY ZGODNE Z:
PRZESŁANIEM KWARTALNIKA

PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ DLA AUTORÓW
ZGŁOSZENIA ARTYKUŁÓW
AKTUALNE NUMERY KWARTALNIKA
(od 1 numeru 2019 roku)
NUMERY ARCHIWALNE
(od 1 numeru 2010 roku do 4 numeru 2018 roku)
TEMATY KOLEJNYCH NUMERÓW KWARTALNIKA:
FIDES ET RATIO - W NAUCE I RELIGII, W KULTURZE, SZTUCE i W ŻYCIU (do 10 października 2020)

MIŁOŚĆ, MAŁŻEŃSTWO, RODZINA. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE (do 10 stycznia 2021)

DIALOG, KOMUNIKACJA. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE (do 10 kwietnia 2021)

ŻYCIE I PŁODNOŚĆ. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE (do 10 lipca 2021)

FIDES ET RATIO - W NAUCE I RELIGII, W KULTURZE, SZTUCE i W ŻYCIU (do 10 października 2021)
KWARTALNIK NAUKOWY

WYDAWANY PRZEZ
FUNDACJĘ FIDES ET RATIO

STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO