KWARTALNIK NAUKOWY


NUMER TRZYDZIESTY PIERWSZY
CAŁOŚĆ
W NUMERZE:
Jak dzieci rozumieją wartości
mierzone przy pomocy obrazkowej metody
PBVS-C?
Kinga Wojcieszek
Ecological education
in “Młody Przyrodnik. Czasopismo dla Młodzieży”
in the years 1937-1939
Edyta Wolter
Rozpad tradycyjnych wartości w rodzinie
a problem uzależnienia od alkoholu
wśród młodzieży
Kasper Sipowicz, Tadeusz Pietras
Biblijne podstawy trzeźwości
Jacek Salij OP

Nadużywanie alkoholu
i inne zachowania ryzykowne młodzieży
w ujęciu teorii rozmytego śladu
Michał Obidziński

Funkcjonowanie emocjonalne
a transgresyjny motyw
używania alkoholu wśród studentów
Sławomir Ślaski

Filozofia życia, hierarchia wartości
i postawy wartościujące u abstynentów
i osób nadużywających alkoholu
Elżbieta Trzęsowska-Greszta, Grażyna Domanowska
Paulina Trębicka i Anna Dylewska
Choroba alkoholowa jako czynnik ryzyka
wystąpienia traumy w rodzinie
Bernarda Bereza, Justyna Pawęzka
Family with alcohol problems
and the development of children
brought up in it
Maria Ryś

Komunikacja niewerbalna osób
uzależnionych od alkoholu.
Przegląd badań
Marta Doroszuk, Wanda Zagórska
Podejmowanie odpowiedzialności za męża
i kontrola jego zachowań
oraz obniżone poczucie własnej wartości
a rodzaje agresywności i poczucie winy
u żon alkoholików
Maria Jankowska
Przymus leczenia osób
uzależnionych od alkoholu:
Archaizm prawa,
czy też aktualność rozwiązań?
Błażej Kmieciak

Funkcjonowanie systemów rodzinnych
osób z uzależnieniem od alkoholu
w percepcji ich dorastających synów i córek
Małgorzata Marmola
KWARTALNIK NAUKOWY

WYDAWANY PRZEZ
FUNDACJĘ FIDES ET RATIO

STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO