KWARTALNIK NAUKOWY


NUMER TRZYDZIESTY CZWARTY
CAŁOŚĆ
W NUMERZE:
Część I.
O pedagogicznych konsekwencjach
rozumienia rozwoju integralnego
Katarzyna Olbrycht

Edukacja moralna
czyli o sposobach wspierania
rozwoju moralnego uczniów
Natalia Czyżowska, Dorota Czyżowska
Rozwijanie wewnętrznej wolności.
Trening uważności
jako praktyka samodystansowania się
w świetle teorii Viktora Frankla
Mateusz AdamikFor the sake of procreation
health development.
Medical and non-medical counseling
in breastfeeding promotion
as well as fertility return
after labor
Ewa Ślizień-Kuczapska
Monika Żukowska-Rubik
Dorota Sys
Development of children's
ecological awareness in "Płomyk"
in the II Republic of Poland
Edyta Wolter
Preferowane i realizowane
style życia a miejsce zamieszkania
i płeć dorastającej młodzieży
Adam Grabowski
Uczeń niezdolny muzycznie
– mit czy fakt?
Justyna Klimek

Źródła, uwarunkowania
i rodzaje lęku u dzieci i młodzieży
w aspekcie rozwojowym
Maria Jankowska
Kształtowanie się i rozwój
odporności psychicznej
Maria Ryś
Elżbieta Trzęsowska-Greszta

Mediacje w szkole
- narzędzie rozwoju uczniów i nauczycieli
Natalia Czyżowska

Percepcja rodzin generacyjnych
o różnej strukturze
u kobiet i mężczyzn
w okresie późnej adolescencji
Anna Koprowicz, Iwona Gumowska
Ewa Piotrów
Percepcja postaw rodzicielskich
a nadzieja na sukces młodzieży
Monika Sabaj-Sidur
Emotions - development
of an athlete's woman
Aleksandra Samełko
Część II.
Poznanie siebie
jako warunek życia
prawdziwego chrześcijanina
s. Irena Drozd
Pełnia ludzkiego rozwoju
w zjednoczeniu mistycznym z Bogiem –
na podstawie pism Edyty Stein
Elżbieta Kożuchowska
Motywy bioetyczne
we współczesnym kinie,
jako element debaty
dotyczącej dylematów rozwoju medycyny
Błażej Kmieciak
Pytania o irreligię –
czyli gdzie jest granica
wykorzystywania symboli sakralnych?
Małgorzata Wrześniak
Kulturowa funkcja
muzyki sakralnej
w perspektywie integralnego
rozwoju osoby człowieka
Maria Szymańska, Sebastian Szymański
Sciences et techniques
dans l’Antiquité : l’homme romain,
héritier de la Grèce
Charles Guittard
L’histoire de la recherche
minéralogique
Roksana Maćkowska
Bigger and the largest
amber products
Alicja Pielińska, Adam Pieliński
Część III.
Teresa Strzembosz come esempio
di realizzazione pratica
della teoria di John Bowlby in Polonia
Aleksandra Strzelecka
Wpływ prawidłowej więzi
oraz miłości rodzicielskiej
na dziecko, które doświadczyło zaniedbania
Paulina Trębicka
Stosunek do przyszłości
usamodzielniających się wychowanków
niespokrewnionych rodzin zastępczych
Anna Koprowicz, Kamila Krzemińska
Świadczenie usług seksualnych
jako zagrożenie rozwoju młodzieży
- opinie nauczycieli na temat
prostytuowania się uczniów
Maria Łukaszek, Joanna Dworakowska
Analiza tożsamości kulturowej Głuchych
Sylwia Pieniążek, Malwina Dankiewicz
Jakość życia osób z autyzmem i ich rodzin
Przemysław Kieżel
Oddziaływanie muzyki
na rozwój osób z umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności umysłowej
Maria Kubis
The improvement of the well-being
of children and adolescents:
both healthy ones and those suffering
from mental disorders
Anna Cichocka, Paulina Trębicka
W trosce o wspomaganie rozwoju
osób tracących wzrok
w późnej dorosłości
Kornelia Czerwińska
Faza późnej dorosłości
jako czynnik ryzyka wiktymizacji
Kasper Sipowicz, Tadeusz Pietras
Abstynencja alkoholowa
jako czynnik rozwoju
w świetle wybranych
koncepcji teoretycznych
Joanna Wojcieszek
Unia Europejska
wobec wykluczenia społecznego
– przykład interwencji
przy udziale Europejskiego
Funduszu Społecznego
s. Irena Drozd
KWARTALNIK NAUKOWY

WYDAWANY PRZEZ
FUNDACJĘ FIDES ET RATIO

STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO