8 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU
Malarstwo Jacka Malczewskiego,
jako przedstawiciela symbolizmu -
dr Piotr Kopszak, dyrektor Muzeum Archidiecezji Warszawskiej

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ III

CZĘŚĆ IV
AKTUALNOŚCI

TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO