NASZE NARODOWE ZOBOWIĄZANIAI ICH WYPEŁNIANIE
CZWARTY DZIEŃ DZIĘKCZYNIENIA

KS. KARD. KAZIMIERZ NYCZ
SŁOWO PRZED DZIĘKCZYNIENIEM
ZA BEATYFIKACJĘ JANA PAWŁA II
I SŁUGĘ BOŻEGO KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

BOŻEJ OPATRZNOŚCI
PRZYRZEKALIŚMY
PRZED 200 LATY


BOŻA
OPATRZNOŚĆ

PONOWIENIE
NARODOWYCH
ZOBOWIĄZAŃ
17 marca 1921 roku

FUNDACJA
FIDES ET RATIO
W DARZE BOŻEJ OPATRZNOŚCI


FIDES ET RATIO
DUCHOWE ZAPLECZE
BUDOWY ŚWIĄTYNI

TOWARZYSTWO
UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO


STRONA GŁÓWNA

WIZUALIZACJA ŚWIĄTYNI
BOŻEJ OPATRZNOŚCI

ARCHITEKCI
WOJCIECH I LECH SZYMBORSCY

WIZUALIZACJA
MUZEUM PAPIEŻA
JANA PAWŁA II
I PRYMASA POLSKI
KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO
AUTORSTWA
BARBARA I JAROSŁAW KŁAPUT
Z PRACOWNI KŁAPUT PROJECT

DUCHOWY SKARBIEC
HONOROWY PATRONAT
KS. ABP KAZIMIERZ NYCZ

WIELBIĆ PANA
W JEGO ŚWIĄTYNISKARBONA CIERPIENIA


HISTORIA
NARODOWYCH ZOBOWIĄZAŃ
DOTYCZĄCYCH ŚWIĄTYNI
OPATRZNOŚCI BOŻEJ


UROCZYSTOŚCI W RZYMIE
KWIECIEŃ-MAJ 2011