9 MARCA 2018 ROKU
KRYZYS NIEDZIELI
PRZEJAWEM LAICYZOWANIA SIĘ
NASZEGO SPOŁECZEŃSTWA
O. PROF. JACEK SALIJ

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ III

CZĘŚĆ IV

CZĘŚĆ V

CZĘŚĆ VI
UŚWIĘCANIE CZASU
O. PROF. JACEK SALIJ

Medytacja na temat czasu


Pamiętaj o dniu odpoczynku,
abyś go święcił

Perswazja,
żeby nie opuszczać niedzielnej Mszy świętej

Logika świętowania


Wiara świętująca
i wiara odświętna

Religijny sens
odpoczynku niedzielnego

Niedziela jako dzień
Ducha Świętego

Odpoczynek w Bogu
-obietnica i obowiązek

Pierwsze przykazanie kościelne

Wielki Post w dawnym Kościele

Możliwość odnowy piątku
jako dnia pokuty

Medytacja o przemijaniu

SPOTKANIA U O. PROF. JACKA SALIJA
AKTUALNOŚCI
POWRÓT
DO STRONY GŁÓWNEJ