KWARTALNIK NAUKOWY
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO
PRZESŁANIE KWARTALNIKA
ZASADY RECENZJI
OCZEKUJEMY NA ARTYKUŁY ZGODNE Z:
PRZESŁANIEM KWARTALNIKA

PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ DLA AUTORÓW
TEMATY KOLEJNYCH NUMERÓW:
POROZUMIEWANIE SIĘ, DIALOG, KOMUNIKACJA
UJĘCIE INTEGRALNE
(W opracowaniu)

ŻYCIE I PŁODNOŚĆ - UJĘCIE INTEGRALNE
(Do 15 sierpnia 2019 roku)

FIDES ET RATIO - W NAUCE, KULTURZE I SZTUCE
(Do 15 października 2019 roku)


INFORMUJEMY, ŻE TESTOWANA JEST NOWA STRONA KWARTALNIKA,
PRZYGOTOWANA ZGODNIE Z WYMOGAMI SCOPUS.
PO URUCHOMIENIU NOWEJ STRONY ARTYKUŁY DO PUBLIKACJI
BĘDĄ ZGŁASZANE JEDYNIE PRZEZ SYSTEM ELEKTRONICZNY,
SPRAWDZAJĄCY POPRAWNOŚĆ WYMOGÓW FORMALNYCH.
JEDYNIE POPRAWNIE PRZYGOTOWANE ARTYKUŁY BĘDĄ WYSYŁANE DO RECENZENTÓW.


NUMER TRZYDZIESTY SIÓDMY
NUMERY ARCHIWALNE
DOTYCHCZASOWE TEMATY
KWARTALNIK NAUKOWY

WYDAWANY PRZEZ
FUNDACJĘ FIDES ET RATIO

STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO