KWARTALNIK NAUKOWY
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO
PRZESŁANIE KWARTALNIKA
ZASADY RECENZJI
OCZEKUJEMY NA ARTYKUŁY ZGODNE Z:
PRZESŁANIEM KWARTALNIKA

PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ DLA AUTORÓW
TEMATY KOLEJNYCH NUMERÓW:
ŻYCIE I PŁODNOŚĆ - UJĘCIE INTEGRALNE
(W OPRACOWANIU)

FIDES ET RATIO - W NAUCE, KULTURZE I SZTUCE
(DO 30 LISTOPADA 2019 ROKU)


INFORMUJEMY, ŻE TESTOWANA JEST NOWA STRONA KWARTALNIKA,
PRZYGOTOWANA ZGODNIE Z WYMOGAMI SCOPUS.
NOWA STRONA

NUMER TRZYDZIESTY ÓSMY
NUMERY ARCHIWALNE
KWARTALNIK NAUKOWY

WYDAWANY PRZEZ
FUNDACJĘ FIDES ET RATIO

STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO